Kleenex Facial Tissue, White

Kleenex Facial Tissue, White

2 Ply

95 sheets per box

36 boxes per case